Macrofotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen, dieren, planten of voorwerpen, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn

Hierbij maak ik gebruik van een macro-objectief

Een macro-objectief is een speciaal voor macrofotografie ontwikkeld objectief. De gebruiker kan zonder hulpmiddelen, gemakkelijk macrofoto's maken. Het is mogelijk bij langere brandpuntsafstanden, meer afstand te nemen tot het te fotograferen voorwerp

Het voordeel is gemakkelijk werken, dat lichtmeting en het scherpstellen van de camera gewoon blijven werken.

Klik op de foto om deze te openen